Make your own free website on Tripod.com

Rtj_logg.gif (22799 bytes)

Östmarks Räddningsstyrkas hemsida

Rtj_logg.gif (22799 bytes)


 

station.jpg (29930 bytes)

Mitt i det natursköna Östmark ligger brandstationen.


Här hittar Du:
Larmstatistik

Kort information om Östmarks räddningsstyrka
Förstahjälpenlarm
Kontakta oss
Foto
Airbagfilm

Östmarks Räddningsstyrka
-består av 13 deltidsanstälda brandmän (varav fem är "brandkvinnor"). Platschef är Anders Arvidsson. Vi är indelade i fyra grupper. Grupp 1 - 4 har beredskap varsin vecka med byte varje måndag kl. 07,00. Åtta rökdykare är jämnt fördelade i grupperna. Beredskapsstyrkan består av en förman och två brandmän. Det kan tyckas vara lite med bara tre man i beredskap vid t.ex. en husbrand men i Östmark åker även de "lediga" brandmän som är hemma ut på larm. Dessutom får vi hjälp av Torsbys Räddningsstyrka som rycker ut på våra "lite större" larm. De kommer fram c:a  15-20 min efter oss.

Vi har två bilar:

  • En släckbil med bl.a utrustning för brandsläckning och trafikolyckor. Den rymmer c:a 3000 l. vatten.
  • En VW-buss med bl.a. förstahjälpen utrustning. 


Övningar har vi med jämna mellanrum enligt övningsschema. Vi övar gruppvis, "tvågruppövning" eller med hela styrkan beroende på övningsmoment. Rökdykarna får dessutom särskild träning i Torsby.
Räddningsstyrkorna i Östmark, Vitsand, Stöllet, Sysslebäck och Torsby ingår i Torsby Räddningstjänst. Räddningsschef är Pär Maltesson med hela Torsby kommun  som arbetsfält. 
 

Första hjälpenlarm

Sedan 1994 rycker Räddningstjänsten ut på något som kallas för Första hjälpenlarm. Det är i huvudsak akuta sjukdomsfall och olycksfall där ambulans är kallad. Vi åker oftast ut med tre man i VW-buss på dessa larm. Vår uppgift är att ge första hjälpen till den nödställde tills ambulans har hunnit fram till platsen. Anledningen till att Räddningstjänsten åker på dessa larm är att det ofta är långa avstånd för ambulans att åka för att nå fram. Ambulans finns stationerad i Torsby och Likenäs. Räddningsstyrkan i Östmark har ofta ett försprång på 15-20 min. Detta kan rädda liv. Denna typ av larm är högfrekvent jämfört med t.ex brandlarm. Vi har fått en ganska gedigen utbildning i första hjälpen med instruktörer från sjukvården. Repetitioner ges med jämna mellanrum. 

Nytt från i sommaren 2002 är att vi fått en Defibrillator, "LIFEPAK" som vi kan använda till återupplivning vid hjärtstopp. Defibrillatorn har vi fått till stor del genom bidrag från olika föreningar i Östmark. Det är en batteridriven apparat som man kopplar med elektroder på den nödställdes bröst. Med en elektrisk stöt kan man i många fall starta ett hjärta som stannat.

lifepak500_features.jpg (8658 bytes)

Lifepak 500

 

test.jpg (23559 bytes)

Med jämna mellanrum anordnas tester för brandmännen och brandkvinnorna.

 

 

Rtj_logg.gif (22799 bytes)

Larmstatistik

Östmarks Räddningsstyrka

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Brand i byggnad

 

 

 

4

3

5

7

3

7

8

2

7

1

6

2

4

5

Brand ej i byggnad

 

 

 

12

2

10

4

 

4

3

9

3

2

2

6

5

3

Automatlarm ej brand/gas

 

 

 

3

3

 

 

2

 

1

2

1

1

1

 

3

 

Förmodad brand / undersökn.

 

 

 

2

1

3

2

2

1

2

2

3

2

 

 

 

 

Trafikolycka

 

 

 

2

1

4

2

2

7

4

2

5

2

2

4

6

4

Utsläpp farligt ämne

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

Drunkning / tillbud

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Stormskada

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

4

2

 

 

Vattenskada

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning vattendrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Förmodad räddning

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ras / skred

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurräddning

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

1

1

 

1

 

Annan kommunal räddningstj.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Statlig räddningstjänst

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanering av vägbana

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Länspumpning

 

 

 

2

 

 

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Felindikering automatlarm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Hjälp till polis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

Hjälp till ambulans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

1

 

I väntan på ambulans

28

38

16

32

45

35

57

56

68

62

59

47

55

44

35

42

43

Inbrottslarm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Annat

28

18

12

5

 

 

2

1

1

3

4

 

2

 

5

1

4

Totalt

56

56

28

67

55

57

83

67

92

84

82

72

68

61

57

63

65

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

      

= Ingen information tillgänglig


lp500gs.gif (5067 bytes)

Brandlänkar:

Ladda ner airbagfilm (762 kB)

Brandmännens riksförbund

Räddningsverket

Nerikes brandkår

Ekerö brandförsvar

Stockholms brandförsvar

Räddningstjänsten Göteborg

Räddningstjänst i Torsby kommun

Ambulansforum

Garrison Fire Department USA

Saranac Lake Volunteer Fire Department

New York Fire Department

Skriv ett e-mail !!!

Kontakta oss

 

brandkgs.gif (20064 bytes)